KehitysPartner

.........................................................................................................................................................................................................................................................

kehityspartnerPIENIlogo

Onko osaamisesi  ja yrityksen voimavarat kunnossa ?
Kaipaatko uutta virtaa omaan toimintaasi?

Mentorointipalvelut

Olen mukana Hyvä Diili mentoriverkostossa - yrittäjille ohjausta oppisopimuskoulutuksessa Mentorina toimiessa tuen, sparraan ja ohjaan oppisopimuskoulutuksessa toimintaansa kehittävää toista
yrittäjää.

HYVADIILI
mentoripankki.recit.fi

PK-yritysten kehittämisprojektit 
 
Suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa sekä  kokoamme tarvittavan yhteistyöverkoston.
Avustan  projektin hakemusten laatimisessa sekä sopivan rahoitusratkaisun löytämisessä huomioiden yrittäjän omat resurssit.
Osaamista karttunut  mm.  työministeriön työelämän kehittämisohjelman (TYKES) projektien projektipäällikön,
asiantuntijan ja valmentajan  moninaisista tehtävistä. 
Asiantuntijana Tekes-kehittämishankkeessa.


Yrittäjien, johdon ja esimiesten työnohjaus- ja coachingpalvelut

Haluatko onnistua ja jaksaa työssäsi paremmin? Kehittää kykyjäsi käsitellä erilaisia ristiriitoja? Parantaa omaa ajanhallintaasi? Tai  saada uutta näkökulmaa ja tukea johtamisen haasteisiin  esim. sukupolvenvaihdos tai yrityskauppajärjestelyjen aikana?
 
Näihin tavoitteisiin voit päästä hyödyntämällä  yhteistyötä ammattitaitoisen valmentajan kanssa.   Asettamasi tavoitteet ja yhdessä sovitut työskentelytavat  ja -menetelmät suuntaavat kohti maalia.

Käyttämistäni valmennusmenetelmistä löytyy lisätietoa suomentyonohjaajat.fi, esite 
Noudatan ohjaustyössä  yhdistysten jäsenille  laadittuja toimintaa ohjaavia  periaatteita.
 
Coaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin,
että hän voi saavuttaa tavoitteensa. Suomen Coaching-yhdistys

Koulutus- ja konsultointipalvelut

Koulutusaiheita:
Johtaminen ja esimiestyö, muutosjohtamisen haasteet,  sekä työhyvinvoinnin  erilaiset teemat. 
Yrittäjyysvalmennus: Kokeneen yrittäjän puheenvuorot. 
Yrityskauppa- ja sukupolvenvaihdos "henkisenäprosessina" Mistä luovun ja mitä tilalle?
“Lisää oppia moniosaamiseen” Rantapohja

Näyttötutkintomestaripalvelut:
Opiskelujen tukeminen: oppisopimus- yms. opiskelumuodot,  työpaikkaohjaajien valmentaminen, osaamisen arviointi (kolmikanta) harjoitus- ja lopputöiden ohjaus.

Kumppanuus FARAX Group – leadership solutions through research

Valmennusohjelmien aikana toteutettava ns. 360° palaute johtamisen, esimiestyöskentelyn ja työyhteisön toimivuuden arviointiin. Auttaa tunnistamaan arvioitavan  voimavaroja, haasteita sekä  työyhteisön tilannetta. Palautteet kerätään  Netfarax-verkkotyökalun avulla ja yhteenvedosta  laaditaan kirjallinen raportti arvioidun käyttöön.   Jokaisessa Farax prosessissa henkilökohtainen keskustelu yhteistyössä auktorisoidun  valmentajan kanssa tavoitteena  henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman laatiminen.
Lisätietoja:  faraxgroup.com
 

.........................................................................................................................................................................................................................................................

kehityspartnerPIENIlogo

TÄRKEIMMÄT OSAAMISET JA REFERENSSIT ERI TOIMIALOILTA

Koulutus
*Kumppanuus  OSAO/ Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikön  kanssa   erilaisten  oppisopimusrahoitteisten valmennusten suunnittelu- ohjaus- ja toteutustehtävissä vuodesta 2000 lähtien.

*Oulun Yliopisto/ Oulu Business  Excellence  2000-2007
eMBA -ohjelma FARAX-johtamisanalyysi  360
° ja johdon sparraus.

Teollisuus
*Stora Enso Fine Papers Oyj / Hienopaperitehtaan arkittamon kokonaisvaltainen työolosuhteiden ja työnkehittäminen ns. Arkitus 2000 (Työsuojelurahasto 98163) 2/1998 – 6/1999) Kemi.
Vastuukonsulttina POHTO:n palveluksessa 6/1998 asti , siitä eteenpäin projektissa mukana oman yrityksen Kehityspartner Ky nimissä POHTO:n toimeksiannosta.

Terveys ja sosiaalipalvelut  projektipäällikkö, asiantuntija tehtävät  Työministeriön tukemat Tykes-projektit
*OLKA-kehittämisprojekti  T50133 2005–2007; Vekara Päiväkodit Oy  ja Pelle Torppa Tavoitteena oli vahvistaa yksityisten päiväkotiyritysten kilpailukykyä, luoda ja käyttöön ottaa molempiin yrityksiin omat laadukkaan toiminnan menettelyt (laatukäsikirjat)  ja kehittämiskäytännöt.

*PONTTA-kehittämisprojekti T70165 2007-2008  kahdeksan yksityisen päiväkotiyrityksen, niiden kahdentoista toimipaikan sekä yhden perhekodin kehittämishanke  Tavoitteena oli työkulttuurin kehittäminen entistä voimavara- ja ratkaisukeskeisemmäksi ja asiakaslähtöisemmäksi,  uutta puhtia henkilöstölle kokeilla, kehittää ja uudistaa omaa työskentelyään.

Rakentaminen ja rakennusmateriaalien kauppa
Konsultointi ja valmennustehtävät:  johtamisen ja esimiestyön kehittäminen
*Avain menestykseen – rakennamme huolella (Tekes kehitysprojekti 130/11)

Rakennusliike LapTi Oy  2/2011 – 4/2012 Tavoitteena oli mm kehittää yhtenäiset prosessit ja toimintatavat työmaille ja toimistoon, kehittää tuottavuutta, kannattavuutta ja työelämän laatua  sekä johtamista että esimiestyötä.

*Rehti- ja reilu Ojan Rauta T90194 Tykes-kehittämisprojekti   2009 – 2011 Tavaratalo Oja Oy ja
Raahen rautakauppa Oy, neljä rautakauppaa.
Tavoitteena oli mm. yhteisten toimintatapojen luominen ja kehittäminen kaikkiin myymälöihin.
Parantaa työn sujuvuutta, tuottavuutta ja asiakaspalvelua. Valmentaa  esimiehiä nykyistä paremmin johtamaan myymäläänsä ja sen henkilöstöä.

Verkostohankkeet, useita toimialoja
 
Johdon konsultointi ja henkilöstön valmennustehtävät:
*Yhdessä rakennettu hyvä tapa toimia, Tykes kehittämisprojekti T50155 2006 – 2007 (Eqoweb Suomi  Oy)
ISO 14001 rakentaminen ja sertifiointi .Valittu 10/2007  kuukauden Tykes hankkeeksi

Kuukauden Tykes hankkeeksi valittu Ympäristöjärjestelmien 
ISO 14001 rakentaminen ja sertifiointi  Liikuntakeskus Hukka, Siivouspalvelu Meranti,  Maanrakennus Autio,  Monisto Oy, KL Mechanics,  Profin Oy, Maanrakennus Jonne Alakiuttu

*KEHITYSLUPI - kokeneiden pk-yrittäjien valmennus,2004-2005  ESR-hanke, Pohjois-Pohjanmaan  TE-keskus yhteistyössä Siivittäjä Sisko Kärjen kanssa
 

........................................................................................................................................................................................................................................................

kehityspartnerPIENIlogo

AJANKOHTAISTA
hhj_iso.0x100

Vuoden 2014 aikana suoritin HHJ-tutkinnon. Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen.  Hallitustyöskentelyn avulla voidaan parhaiten sitoa yritykseen sen tarvitsemat ulkopuoliset resurssit toimivan johdon tai yrittäjän tueksi.

Monia  oppimiani asioita kiteytyy pitkälle DI Pertti Huuskosen kirjoittamaan artikkeliin Kaleva 27.9.2014
Hyvin hallinnoitu yritys menestyy todennäköisemmin”. Erityisesti hallitustyöskentelyn hyödyt itse näen erilaisissa muutosvaiheissa.
Ota yhteyttä mikäli etsit hallitukseesi uusia jäseniä!

aika1


aika22


.........................................................................................................................................................................................................................................................

kehityspartnerPIENIlogo

Pirjo_Haikola

KEHITYSPARTNER Ky
Pirjo Haikola
Kehityskonsultti, työnohjaaja (STOry), HHJ,
näyttötutkintomestari, Hallintotiet.maist.


Puh. 040 544 3063
E-mail: kehityspartner(a)haikola.inet.fi
Lehtikuusentie 6, 90240 Oulu